Iskaz interesa za priključak na optički širokopojasni internet