FRANZ NET d.o.o. iz Strahoninca, Katarine Zrinski 13, priprema se za izgradnju otvorene svjetlovodne mreže nove generacije.

Iskaz interesa za priključak na širokopojasnu svjetlovodnu mrežu

    Zaštita osobnih podataka: FRANZ NET d.o.o. putem ovog obrasca prikuplja nužan skup Vaših osobnih podataka radi potvrde vlasništva nad nekretninom pri davanju suglasnosti za radove i izvršenje ugovora prilikom gradnje otvorene širokopojasne mreže sljedeće generacije nas Vašoj nekretnini te ih zadržava u svojoj bazi podataka.